Prémium műanyagok közvetlenül a forgalmazótól!

Adatvédelmi nyilatkozat

Utoljára frissítve: 2018. május

Adatvédelmi vállalásaink a következők:

 • Személyes adatait biztonságosan és bizalmasan kezeljük
 • Adatait nem adjuk el harmadik feleknek
 • Lehetőséget biztosítunk arra, hogy irányíthassa és felülvizsgálhassa, hogyan lépünk kapcsolatba Önnel, és hogyan végzünk Ön felé marketingtevékenységet

A Vink Plast Kft. (a jelen dokumentumban a többes szám első személy – a „mi” – rá vonatkozik) elkötelezett az Ön adatainak védelme és magánélethez való jogának tiszteletben tartása mellett.

A jelen Adatvédelmi szabályzat (továbbá a felhasználási feltételeink és a bennük hivatkozott összes dokumentum) képezi az alapját annak, hogyan dolgozzuk fel a weboldalunkon keresztül Öntől begyűjtött vagy Ön által nekünk átadott személyes adatokat. Ez a szabályzat megjelenik a Vink Plast Kft. és társult vállalatainak összes weboldalán.

Amennyiben Ön már korábban is ügyfelünk vagy beszállítónk volt, akkor Önről vagy munkatársairól korlátozott mértékben már rendelkezünk információkkal – például kereszt- és családnevek, kapcsolattartási adatok, születésnapok, címek, fizetési adatok stb. Ezen adatok megőrzése és feldolgozása a Vink vállalatcsoport és az Ön közötti folyamatos kereskedelem megvalósításához szükséges.

Azzal, hogy Ön folytatja a kereskedelmet a Vink Plast Kft. vállalattal és társult vállalataival, vagy bármilyen személyes adatot ad meg, beleegyezik adatainak ilyen jellegű gyűjtésébe, továbbításába, tárolásába, megőrzésébe és / vagy feldolgozásába, amennyiben ezen adatok szükségesek azon célhoz, melyre begyűjtötték őket.  Minden szükséges és észszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy adatait biztonságosan, a GDPR adatvédelmi rendeletben foglaltaknak megfelelően kezeljük.

Ezt az adatvédelmi szabályzatot időről időre módosíthatjuk, ha erre az európai vagy helyi, állami törvények változásai miatt szükség van. Amennyiben ilyen változtatásokra sor kerül, erről értesítjük.

A jelen szabályzatban megadott személyes adatokon felül további személyes adatokat csak akkor gyűjtünk Öntől, ha Ön úgy döntött, hogy ezeket nekünk megadja.

Az adatok felhasználása

Az Önnek kapcsolatos információkat különféle okokból kifolyólag használhatjuk, például:

 • bármely, Ön és köztünk létrejövő szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítése érdekében;
 • bármely vonatkozó helyi jogi és/vagy törvényi kötelezettségnek való megfelelés érdekében;
 • annak biztosítása érdekében, hogy a weboldalunkon megjelenő tartalom az Ön és a számítógépe számára leghatékonyabb módon kerüljön bemutatásra;
 • annak érdekében, hogy Önnek információt, termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtsunk – vagy olyanokat, amelyeket Ön tőlünk igényel, vagy olyanokat, amelyekről úgy gondoljuk, hogy Önt érdekelhetik, amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy ilyen céllal megkeressük;
 • annak érdekében, hogy lehetővé tegyük részvételét szolgáltatásaink interaktív funkcióiban, amennyiben Ön így dönt;
 • hogy termékeink és/vagy szolgáltatásaink változásairól értesítsük.

Amennyiben Ön már korábban is az ügyfelünk volt, e-mail, telefon vagy nyomtatott termékek útján, vagy más módon kapcsolatba léphetünk Önnel olyan áruk és szolgáltatások kapcsán, melyek egy korábbi, Ön felé történő eladás tárgyához hasonlatosak.

A Vink Plast Kft. ügyfeleinek, beszállítóinak és/vagy ezek alkalmazottainak személyes információit semmilyen harmadik féllel nem osztja meg azzal a céllal, hogy harmadik felek ezen személyes információkat további marketingcéllal használják.

Az Öntől általunk gyűjtött információ attól függ, hogy oldalainkon milyen tevékenységeket végez, be van-e jelentkezve vagy sem, és lead-e megrendelést. Például Önről a következő, azonosításra alkalmas személyes adatokat gyűjthetjük, dolgozhatjuk fel, őrizhetjük meg vagy tárolhatjuk:

 • Kapcsolattartási név (kereszt- és vezetéknevek)
 • Vállalat neve, cégjegyzékszáma és adózással kapcsolatos azonosítószámai
 • Postacím és/vagy fizikai cím
 • Fizetési adatok (ideértendők a hitelkártya és a bankszámla adatai is)
 • Kapcsolattartási telefonszám(ok)
 • Kapcsolattartási e-mail-cím(ek)
 • Kapcsolattartó személy(ek) neve(i)

Az alábbiakban felsoroljuk, mikor gyűjthetünk, dolgozhatunk fel, őrizhetünk meg vagy tárolhatunk ilyen információkat:

 • Ha Ön ezt az információt egy weboldalunkon lévő űrlap kitöltésével megadja: ideértendő az az információ is, amelyet akkor ad meg, amikor oldalunkon regisztrál, megvásárolja termékeinket vagy kitölti a „Lépjen velünk kapcsolatba” című űrlapot. Akkor is kérhetünk Öntől információt, ha a weboldalunkkal kapcsolatos problémát jelent be.
 • Ha Ön felveszi velünk a kapcsolatot: ezeket a levelezéseket megtarthatjuk.
 • Ha Ön felméréseket tölt ki, melyeket kutatási céllal vagy szolgáltatásaink javításának céljával használunk: azonban Önnek nem kötelessége ezen megkeresésekre válaszolni.
 • Ha Ön a weboldalunkon keresztül tranzakciókat bonyolít le, illetve megrendelései teljesítéséhez.
 • Ha Ön ellátogat weboldalainkra és itteni forrásokhoz hozzáfér, akkor sütik segítségével adatokat gyűjthetünk Öntől (további információért lásd alább a Sütik részt).
 • Ha Ön velünk kereskedelmet folytat, ideértve az ajánlat- és árajánlatkérést stb. Ilyen esetekben a személyes adatok gyűjtése potenciálisan a kereskedelmi szerződés teljesítéséhez is szükséges.

A Vink Plast Kft. jogos érdekeinek előrevitele céljából is gyűjt adatokat, mely jogos érdekek a feldolgozás jogalapját képezik.

A Vink Plast Kft szempontjából jogos érdeknek számít, ha az információ használatára üzleti vagy kereskedelmi okunk van. Ezen körülmények teljesülésén felül a jogos érdek nem állhat méltánytalan módon szemben az Ön GDPR szerinti jogaival. Általánosságban véve a Vink Plast Kft jogos üzleti érdekét érvényesíti, amikor a következő személyes adatokat, vagy a következő személyes adatok kategóriáinak bármely kombinációját gyűjti:

Személyes adatok kategóriája

Leírás

(Példák)

A feldolgozás célja

Azonosítás

Név/Nevek

Vezetéknevek

Kapcsolattartó személy(ek)/képviselő(k) neve(i)

 • Általános kommunikáció a kereskedelmi partnerekkel

 • A jogi kötelezettségeink hatékony teljesítése

 • A jogi és szerződéses kötelezettségeink hatékony teljesítése

 • A ránk vonatkozó szabályozásoknak való megfelelés

Pénzügy

Hitelkorlátok

Fizetési előtörténet

Banki adatok

 • A jogi kötelezettségeink hatékony teljesítése

 • A jogi és szerződéses kötelezettségeink hatékony teljesítése

 • A ránk vonatkozó szabályozásoknak való megfelelés

Kapcsolattartás

Fizikai cím, kiszállítási céllal

Telefonszámok és/vagy e-mail-címek, kapcsolattartás céljával

 • Általános kommunikáció a kereskedelmi partnerekkel

 • A jogi kötelezettségeink hatékony teljesítése

 • A jogi és szerződéses kötelezettségeink hatékony teljesítése

 • A ránk vonatkozó szabályozásoknak való megfelelés

Tranzakció

Értékesítési megrendelések (ügyfelek)

Beszerzési megrendelések (beszállítók)

A fentiekhez kapcsolódó kifizetések

 • A jogi kötelezettségeink hatékony teljesítése

 • A jogi és szerződéses kötelezettségeink hatékony teljesítése

 • A ránk vonatkozó szabályozásoknak való megfelelés

Szerződéses

Az Önnel fennálló kereskedelmi kapcsolatunk részletei

 • Általános kommunikáció a kereskedelmi partnerekkel

 • A jogi kötelezettségeink hatékony teljesítése

 • A jogi és szerződéses kötelezettségeink hatékony teljesítése

 • A ránk vonatkozó szabályozásoknak való megfelelés

Helyi

Adatok, amelyek az Ön tartózkodási helyével kapcsolatosak, a cím, ahonnan számítógépével az internetre csatlakozik

 • Általános kommunikáció a kereskedelmi partnerekkel

 • A jogi és szerződéses kötelezettségeink hatékony teljesítése

 • A ránk vonatkozó szabályozásoknak való megfelelés

Viselkedés

Információk arról, hogyan használja termékeinket és szolgáltatásainkat

 • Annak kiderítése, hogy mely termékeink és szolgáltatásaink érdekelhetik Önt, és az Ön tájékoztatása ezekről

 • Termékek és szolgáltatások kifejlesztése, ezen termékek és szolgáltatások értékesítése és kereskedelmi ajánlatadás

Nyitott adatok és szabadon hozzáférhető nyilvántartások

Az Önről nyilvánosan elérhető nyilvántartásokban megjelenő adatok és olyan Önnel kapcsolatos információk, amelyek az interneten nyilvánosan elérhetők, vagy amelyeket Ön a közösségi médián magáról megosztott

 • A jogi kötelezettségeink hatékony teljesítése

 • A jogi és szerződéses kötelezettségeink hatékony teljesítése


Felhasználási adatok

Általános adatok arról, hogyan használja termékeinket és szolgáltatásinkat

 • Általános kommunikáció a kereskedelmi partnerekkel

Dokumentációs adatok

Olyan Önnel kapcsolatos adatok, amelyek különféle formátumban lévő dokumentumokban, vagy ezekről készített másolatokban vannak eltárolva. Ez magában foglalhat olyan tételeket, mint például hitelreferenciák, általános levelezések stb.

 • Általános kommunikáció a kereskedelmi partnerekkel

 • A jogi kötelezettségeink hatékony teljesítése

 • A jogi és szerződéses kötelezettségeink hatékony teljesítése

 • A ránk vonatkozó szabályozásoknak való megfelelés

Beleegyezések

Minden engedély, beleegyezés vagy preferencia, amelyet Ön megad nekünk. Ide tartozhatnak olyan tételek is, mint például milyen módon tartsuk Önnel a kapcsolatot, vagy hogy papíralapú vagy e-mailes számlákat és kimutatásokat szeretne-e kapni tőlünk.

 • Általános kommunikáció a kereskedelmi partnerekkel

 • A jogi kötelezettségeink hatékony teljesítése

 • A jogi és szerződéses kötelezettségeink hatékony teljesítése

 • A ránk vonatkozó szabályozásoknak való megfelelés

Az alábbi táblázatban felsoroljuk, hogy a Vink Plast Kft milyen módokon használhatja az Ön személyes adatait, és hogy ezt a Vink Plast Kft milyen jogalappal teszi.

Az adatfeldolgozás célja


Hogyan dolgozzuk fel az adatokat

A feldolgozás jogalapja

A feldolgozás időtartama

Kik kapják meg a személyes adatokat

Továbbítás olyan országokba, amelyek nem rendelkeznek megfelelő adatvédelemmel

 • Az Önnel fennálló kereskedelmi kapcsolatunk igazgatása

 • Új módszerek kialakítása, melyekkel megfelelhetünk az Ön igényeinek, és növelhetjük üzletünket

 • Marketingtevékenységek kifejlesztése és megvalósítása

 • Annak tanulmányozása, hogyan használja termékeinket és szolgáltatásainkat

 • Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tanácsok és útmutatás nyújtása

 • Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos visszajelzés gyűjtése

 • Gyűjtés

 • Tárolás

 • Felvétel

 • Betekintés

 • Használat

 • Terjesztés vagy elérhetővé tétel más módon

 • Összehangolás vagy összekapcsolás

 • Archiválás

 • Az Ön hozzájárulása (új kereskedelmi partnerek)

 • Szerződések teljesítése

 • Jogos érdekeink

 • Jogi kötelezettségeink

 • A szerződés időtartama

 • Az adatmegőrzési törvények rendelkezései szerint

 • Adott esetben az online kapcsolat időtartama alatt

 • Vink vállalatok

 • Kormányzati és szabályozó szervek

 • Adott esetben harmadik fél vállalkozók


Nincs

 • Termékek kiszállítása

 • Ügyfél- és beszállítói kifizetések végrehajtása és kezelése

 • Ügyfélszámlák kezelése

 • Olyan összegek begyűjtése, amelyekkel nekünk tartoznak, vagy a beszállítók felé azon összegek kifizetése, amelyekkel mi tartozunk

 • Gyűjtés

 • Tárolás

 • Felvétel

 • Betekintés

 • Használat

 • Terjesztés vagy elérhetővé tétel más módon

 • Összehangolás vagy összekapcsolás

 • Archiválás

 • Szerződések teljesítése

 • Jogos érdekeink

 • A szerződés időtartama

 • Az adatmegőrzési törvények rendelkezései szerint

 • Vink vállalatok

Nincs

 • A ránk vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak való megfelelés

 • Válaszadás az ügyfeleink és beszállítóink által tett panaszokra, hogy megpróbáljuk orvosolni őket

 • Gyűjtés

 • Tárolás

 • Felvétel

 • Betekintés

 • Használat

 • Továbbadás

 • Terjesztés vagy elérhetővé tétel más módon

 • Összekapcsolás

 • Archiválás


 • Szerződések teljesítése

 • Jogos érdekeink

 • Jogi kötelezettségeink

 • Az adatmegőrzési törvények rendelkezései szerint

 • Vink vállalatok

 • Kormányzati és szabályozó szervek


Nincs

 • Üzletünket hatásos, hatékony és gazdaságos működtetése. Ide tartozik a pénzügyi pozíciónk, üzleti képességeink, tervezésünk, kommunikációnk, vállalatirányításunk és az audit kezelése

 • Gyűjtés

 • Tárolás

 • Felvétel

 • Betekintés

 • Használat

 • Továbbadás

 • Összekapcsolás

 • Archiválás

 • Jogos érdekeink

 • Jogi kötelezettségeink

 • A szerződés időtartama

 • Az adatmegőrzési törvények rendelkezései szerint

 • Vink vállalatok

 • Kormányzati és szabályozó szervek


Nincs

 • Megállapodásokban és szerződésekben foglalt jogaink gyakorlása

 • Gyűjtés

 • Tárolás

 • Felvétel

 • Betekintés

 • Használat


  • Szerződések teljesítése

 • A szerződés időtartama

 • Az adatmegőrzési törvények rendelkezései szerint

 • Vink vállalatok

Nincs

Ha Ön valamelyik weboldalunkon személyes információt ad meg, akkor:

 • Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Vink Plast Kft vagy társult vállalatai gyűjthetik, megőrizhetik és feldolgozhatják az Ön személyes információit.
 • Igazolja, hogy az Ön által megadott információk a valóságnak megfelelnek, pontosak és teljesek, és hogy szándékosan nem ad meg hamis információkat, nem adja ki magát más személynek vagy entitásnak, és nem mutatja be valótlanul sem magát, sem más személyt vagy entitást.

Weboldalainkat és appjainkat nem 16 éves kor alatti gyermekeknek szánjuk. Szándékosan nem fogunk 16 éves kor alatti gyermekektől online adatokat gyűjteni, vagy számukra online értékesíteni.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás, valamint személyes adatok különleges kategóriái

A GDPR szerint Önnek joga van az adatok különleges kategóriái alapján történő automatizált döntéshozatal és profilalkotás ellen tiltakozni.

Az adatok különleges kategóriáiba tartoznak a faji vagy etnikai származásra, szakszervezeti tagságra, bűnügyi nyilvántartásokra stb. vonatkozó személyes adatok. A Vink Plast Kft nem gyűjt, tárol, őriz meg vagy dolgoz fel semmilyen, az adatok különleges kategóriáiba tartozó adatot. Amennyiben ez a tényállás a jövőben bármikor megváltozik, akkor a Vink Plast Kft ennek megfelelően frissíteni fogja ezt az online adatvédelmi nyilatkozatot.

Az automatizált döntéshozatal és profilalkotás során számítógépes rendszerek olyan eredményeket generálnak, amelyek joghatással járnak. Általánosságban véve a Vink Plast Kft kereskedelmi partnereivel kapcsolatban nem használ automatizált döntéshozatalt és profilalkotást. Amennyiben ez a tényállás a jövőben bármikor megváltozik, akkor a Vink Plast Kft ennek megfelelően frissíteni fogja ezt az online adatvédelmi nyilatkozatot, és erről értesíteni fogja Önt.

Sütik

A sütik olyan szöveges fájlok, melyeket az Ön számítógépének böngészője használ, és melyek látogatói adatokat tárolnak.  A sütiket gyakran használják az interneten, és nem tesznek kárt az Ön rendszerében.

Jelenleg általános kezelési adatok összegyűjtésére használunk sütiket, amelyekkel szolgáltatásainkat kívánjuk javítani.

A következő sütiket használjuk, amelyek az alább jelzett időtartam elteltével járnak le:

 • PHPSESSID – 1 óra
 • STUID – 1 óra
 • STVID – 1 év
 • form_key – 1 óra
 • mage-banners-cache-storage – a böngésző bezárásakor jár le
 • mage-cache-sessid – a böngésző bezárásakor jár le
 • mage-cache-storage – a böngésző bezárásakor jár le
 • mage-cache-storage-section-invalidation – a böngésző bezárásakor jár le
 • mage-messages – 1 év
 • mage-translation-file-version – a böngésző bezárásakor jár le
 • mage-translation-storage – a böngésző bezárásakor jár le
 • private_content_version – 10 év
 • section_data_ids – a böngésző bezárásakor jár le

FIGYELEM – a fent megnevezett sütik a központilag kezelt Vink weboldalakon és webáruházakban használt sütik. Az egyes Vink vállalatok által használt sütik listájának megtekintéséhez kérjük, tekintse meg ezen vállalatok weboldalainak és webáruházainak online adatvédelmi nyilatkozatát.

Ha nem szeretné elfogadni a sütiket, akkor esetlegesen be tudja állítani a böngészőjét úgy, hogy ne fogadja el azokat. További információért kérjük, tekintse meg böngészője súgómenüjét. Bizonyos európai országok egyedi törvényeinek megfelelően a weboldalakon sütikre figyelmeztető értesítőszalagon keresztül kérhetjük, hogy járuljon hozzá a sütik használatához. Azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ez befolyásolhatja azt, képesek vagyunk-e megfelelően feldolgozni a jóváhagyni kívánt tranzakcióit. A sütiket a böngészője beállításainak módosításával engedélyezheti vagy blokkolhatja. Ehhez útmutatást, illetve a sütikről további információt a következő címen találhat: https://www.aboutcookies.org/ (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldalt nem a Vink Plast Kft üzemelteti, és tartalmáért nem a Vink Plast Kft felelős. Csak tájékoztató jelleggel adtuk meg. A legfrissebb böngészővel kapcsolatos információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a böngészője gyártójával.)

Hol tároljuk személyes adatait

Általában minden adatot, amelyet nekünk megad, egy európai uniós (EU-s) országban tárolunk, dolgozunk fel és őrzünk meg. Noha a Vink Plast Kft általában nem így jár el, az adatokat esetlegesen EU-n kívüli helyre is továbbíthatjuk, illetve EU-n kívüli helyen is tárolhatjuk. Ilyen esetekben a Vink Plast Kft biztosítja, hogy csak az uniós szabályozásoknak megfelelő országokat és/vagy harmadik fél adatfeldolgozókat használunk, az EU–GDPR által előírt eszközök használatával.

Hasonlóképpen az adatokat esetlegesen az EU-n kívül dolgozó munkatársaink dolgozhatják fel, akiket mi, vagy társult szolgáltatóink alkalmaznak. Ezek a munkatársak többek között az Ön rendelésének teljesítésében, fizetési adatainak feldolgozásában és támogatási szolgáltatások nyújtásában is részt vehetnek.

Ahol megadtunk Önnek (vagy ahol Ön választott) egy jelszót, amely lehetővé teszi Önnek az eljutást a weboldalunk bizonyos részeire, az Ön felelőssége, hogy a jelszó biztonságban maradjon. Azt kérjük Öntől, hogy ne ossza meg a jelszót senkivel.

Sajnos az interneten továbbított adatok nem teljesen biztonságosak. Habár mi minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy megvédjük az Ön által nekünk átadott személyes adatait, nem garantálhatjuk az Ön termináljáról oldalunk felé továbbított adatok biztonságát.

Amikor megkaptuk Öntől az információkat, szigorú eljárásokat és intézkedéseket foganatosítunk az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében. Ideértendők a következők:

 • Hash-függvények használata
 • SSL-titkosítás
 • ISO 27001

Megteszünk továbbá minden megfelelő lépést (mint például titkosított jelszavak és a jelszavak e-mailes helyreállítása közvetlen jelszóadatok használata nélkül) annak érdekében, hogy a személyes profiljához való hozzáférés biztosítása előtt ellenőrizzük az Ön személyazonosságát.

Az Ön adatainak továbbítása

A Vink vállalatcsoport regionális tagjai marketingcéllal megoszthatják egymás közt az Ön személyes adatait. Jogos érdekeink előrevitele érdekében személyes adatait továbbadhatjuk harmadik feleknek az alábbi esetekben:

 • Ha üzletet vagy egyéb eszközöket adunk el vagy vásárolunk, amely esetben továbbíthatjuk a személyes adatait az üzlet vagy eszköz eladója vagy vásárlója számára;
 • Ha a Vink Plast Kft -t vagy lényegében annak összes eszközét harmadik fél megvásárolja, amely esetben az ügyfelekről és beszállítókról és/vagy alkalmazottaikról tárolt személyes adatok részei lesznek az átadott eszközöknek;
 • Ha kötelességünk kiadni vagy megosztani a személyes adatait törvényi kötelezettség miatt, vagy a felhasználási feltételeink vagy egyéb megállapodások betartása és alkalmazása miatt; vagy a mi vagy cégcsoportunk, ügyfeleink és beszállítóink, valamint mások jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme miatt;
 • A Vink Plast Kft és társult vállalatai jogos érdekeinek előrevitele során történő információcsere más vállalatokkal és szervezetekkel a csalás elleni védelem és hitelezési kockázatok csökkentése érdekében.

Az összes fent említett esetben tájékoztatjuk róla, hogy személyes adatait harmadik féllel osztottuk meg.

Az Ön jogai

Az EU–GDPR értelmében Ön a következő jogokkal rendelkezik:

 1. Információt kaphat arról, hogy milyen jellegű személyes adatokat gyűjtünk, dolgozunk fel és őrzünk meg;
 2. A Vink Plast Kft által begyűjtött és tárolt helytelen személyes adatokat helyesbítheti;
 3. A Vink Plast Kft versenyjogai és jogi kötelezettségeivel összhangban az Ön adatai részlegesen vagy teljesen kitörölhetők, a következő okok fennállása esetén:
  • A Vink Plast Kft cégnek már nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, melyből kifolyólag eredetileg gyűjtötte őket;
  • Ön visszavonja a személyes adatok feldolgozására adott beleegyezését;
  • Ha a feldolgozás a Vink Plast Kft jogos érdekein alapszik, akkor tiltakozhat ezen feldolgozás ellen. Ezt a tiltakozást a Vink Plast Kft személyes adatok további feldolgozásához fűződő jogaihoz és jogi kötelezettségeihez képest mérlegeljük.
  • Ha az adatok feldolgozása jogtalan.
 4. A következő okokból korlátozhatja a személyes adatok feldolgozását:
  • a személyes adatok pontatlanok;
  • az adatok feldolgozása jogtalan;
  • a Vink Plast Kft -nek már nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, melyből kifolyólag eredetileg gyűjtötte őket;
  • Ha a feldolgozás a Vink Plast Kft jogos érdekein alapszik, akkor tiltakozhat ezen feldolgozás ellen. Ezt a tiltakozást a Vink Plast Kft személyes adatok további feldolgozásához fűződő jogaihoz és jogi kötelezettségeihez képest mérlegeljük.
 5. Ha a feldolgozás a Vink Plast Kft jogos érdekeinek előrevitelén alapszik, akkor kérheti az adatok feldolgozásának megszüntetését. Ezt a tiltakozást a Vink Plast Kft személyes adatok további feldolgozásához fűződő jogaihoz és jogi kötelezettségeihez képest mérlegeljük.
 6. Ha a feldolgozás a Vink Plast Kft jogos érdekeinek előrevitelén alapszik, akkor kérheti ezen személyes adatok digitális formában való letöltését;
 7. Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása az Ön hozzájárulásán alapul, akkor ezt a hozzájárulást visszavonhatja.

Úgy gyakorolhatja a feldolgozás megakadályozására való jogát, hogy az Ön személyes adatainak gyűjtésére használt online űrlapok megfelelő jelölőnégyzeteit bejelöli. Ezen jogát továbbá bármikor úgy is gyakorolhatja, hogy ír nekünk a GDPR@nl.vink.com címre.

Ha az Ön személyes adatait a jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezéseinek megfelelően megosztottuk, minden észszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy minden felet, akikkel megosztottuk az adatokat, tájékoztassunk arról, ha ezen személyes adatok törlését kérték.

Bármely honlapunk időről időre tartalmazhat partnerhálózatunk, hirdetőink és velük kapcsolatban álló felek oldalaira vagy ezek oldalairól induló hivatkozásokat. Amennyiben követi ezeket a hivatkozásokat, ne feledje, hogy ezek a weboldalak saját adatkezelési szabályzatokkal rendelkeznek, és mi nem vállalunk felelősséget vagy kötelezettséget ezekért a szabályzatokért. Kérjük, ellenőrizze az adott adatkezelési szabályzatot, mielőtt ezeken az oldalakon személyes adatot adna meg.

A GDPR szerint Önnek joga van hozzá, hogy az Önről tárolt adatokhoz hozzáférjen. A hozzáféréshez való jogát a GDPR-nek megfelelően gyakorolhatja. Minden, hozzáférésre benyújtott kérelemmel ingyenesen foglalkozunk.

Változások az adatkezelési szabályzatunkban

Minden, az adatkezelési szabályzatunkban eszközölt változtatásról értesíteni fogjuk Önt.

Érdeklődés és panasztétel

Ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérése van, kérjük vegye fel a kapcsolatot műveleti csoportunkkal a GDPR@nl.vink.com címen.

A Vink vállalatcsoport valamely tagjának bármely tevékenysége kapcsán az itt felsorolt nemzeti adatvédelmi hatóságok bármelyikénél is lehet panaszt tenni:


Név

Cím

Weboldal

e-mail-cím

Telefonszám

Ausztria

Osterreichische Datenschutzbehörde

Hohenstaufengasse 3, 1010 Bécs

X http://archiv.dsb.gv.at/site/6256/default.aspx

dsb@dsb.gv.at

+43 1 531 15 / 202525

Belgium

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL)

Rue de la Presse 35, 1000 Brüsszel

https://www.privacycommission.be/

commission(at)privacycommission.be

+32 2 274 48 78

Csehország

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Prága 7

https://www.uoou.cz/en/

https://www.uoou.cz/en/

+ 420 234 665 111

Dánia

Datatilsynet

Borgergade 28, 5, DK-1300 Koppenhága K

https://www.datatilsynet.dk/english/the-danish-data-protection-agency/contact/

dt@datatilsynet.dk

+45 33 19 32 00

Finnország

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ratapihantie 9, 6th floor, 00520 HELSINKI

http://www.tietosuoja.fi/en/index/yhteystiedot.html

tietosuoja@om.fi

+358 29 56 66700

Franciaország

Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL)

3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PÁRIZS CEDEX 07

https://www.cnil.fr/en/home

 

+33 1 53 73 22 22

Németország

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Husarenstr. 30 – 53117 Bonn

https://www.bfdi.bund.de

poststelle@bfdi.bund.de

+49 228 997799 0

Magyarország

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

https://www.naih.hu/general-information.html

privacy@naih.hu

+36 1 391 1400

Hollandia

Autoriteit Persoonsgegevens

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ DEN HAAG

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

  +31 70 888 85 00

Norvégia

Datatilsynet

Tollbugata 3, 0152 Oslo

https://www.datatilsynet.no/

veiledning@datatilsynet.no

+47 22 39 69 00

Szlovákia

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Pozsony 27

http://dataprotection.gov.sk/

statny.dozor@pdb.gov.sk

+421 7 59379 378

Spanyolország

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

C / Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-iden-idphp.php

 

+34 901 100 099 – +34 912 663 517

Svédország

Datainspektionen

Drottninggatan 29, plan 5

http://www.datainspektionen.se/

datainspektionen@datainspektionen.se

+46 8 657 61 00

Svájc

Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB)

Federal Palace West Wing, 3003 Bern

https://www.bk.admin.ch/

info@bk.admin.ch

+41 58 462 21 11

Egyesült Királyság

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF

https://ico.org.uk/

 

+44 1625 545745

EU

European Data Protection Supervisor (európai adatvédelmi biztos)

Rue Montoyer 30, Brüsszel

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Contact

edps@edps.europa.eu

+32 2 283 19 00